Pomôžte nám pomáhať.

Vďaka vašim darom sa môžeme starať o tých, ktorí si sami pomôcť nevedia. Slúžime chudobným, znevýhodneným, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, bez domova, opusteným a umierajúcim. Aktívne sme zapojení aj do pomoci Ukrajine.

_________________

- prevážame humanitárnu pomoc na Ukrajinu

- poskytujeme pomoc na UA hranici

- koordinujeme Ukrajinsky hovoriacich dobrovoľníkov

- staráme sa o seniorov v domovoch sociálnych služieb

- prevádzkujeme centrum pre nevyliečiteľne choré deti

- poskytujeme pomoc a poradenstvo týraným ženám

- a ďalšie...

_________________

Našu prácu najlepšie podporíte trvalým mesačným príkazom.

Za každý dar úprimne ĎAKUJEME!

Jednorazovo
Mesačne
200€
100€
50€
25€
10€
200€
100€
50€
20€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.